Hältutredningar

Hos oss på Hästkliniken kommer många hästar för hältundersökning. I vissa fall har hältan kommit akut efter ett trauma, i andra fall så har problemen smugit sig på och det kanske märks först när hästen rids.

Beträffande uppkomst av ledhälta hos häst kan följande noteras.
Ursprungs-orsaksmässigt delas orsaker till hälta in i två huvudgrupper. Nötningshälta respektive olycksfallshälta. Den sistnämnda yttrar sig i regel som en plötsligt uppkommen mer eller mindre kraftig hälta på ett ben, medan den förstnämnda kommer mer smygande och blir dubbelsidig, det vill säga drabbar t ex båda fram eller båda bak. Det smygande förloppet gör att det kan dröja innan det uppmärksammas. Hästar är som bytesdjur också benägna att undvika att visa att de är skadade och döljer ofta smärta så mycket det går.
Nötningshältan uppkommer när vävnadens förmåga att svara upp med ökad styrka av träningen, med inflammation av ledkapseln som första reaktion.
Beroende på grad av inflammationen tar det olika lång tid för hästarna att tillfriskna efter behandling. Det är lätt att förbise nötningshälta då den som regel utvecklas gradvis och båda fram eller båda bak drabbas, så hästen kan upplevas ospecifikt ovillig, men utför ändå det som begärs av den.
Det är mycket individuellt hur vävnad tål ökad belastning i samband med träning, så några fasta regler för hur mycket som är lämpligt för respektive individ kan inte anges utan måste kontrolleras under uppträningens gång, individuellt anpassat efter varje individ.
Många faktorer påverkar uppkomst och avläkning av skador. I enskilda fall är det många gånger svårt att identifiera en enskild komponent som är helt avgörande.

Hur går en hältutredning till?

Vi börjar i de flesta fall med en rörelsekontroll där hästen får skritta och trava rakt fram på en asfaltsgång. Därefter brukar hästen longeras för att ser hur den rör sig i trav och ev galopp på böjt spår.
Veterinären studerar hästens rörelsemönster noggrant och känner igenom hela hästen och ser hur den är musklad, om det finns eventuella svullnader/värme någonstans eller om den är öm.

För att kunna få lite närmare vägledning var problemet sitter så använder vi oss även utav böjprov. Vid böjprov provocerar man hästen olika leder genom att böja ihop dom och därefter får hästen trava rakt fram. Vid provokation av leder kan man ofta se hur hästen reagerar under själva böjningen och om det framkallar hälta efteråt.
När detta är gjort har veterinären i regel fått en misstanke om en eller flera leder som kan vara problemorsaken och då går vi vidare genom lägga bedövning (anestesi). Veterinären injicerar bedövningsmedel i t ex en kotled och efter ca 15-20 minuter går man ut och kontrollerar hur hästen rör sig efter att bedövningen har verkat. Olika leder kräver olika tid för att bedövningsmedlet ska hinna bli verksamt.
När man ringat in var hältan kommer ifrån behandlar man leden/lederna med medicin. Ofta kräver det återbesök en till ett par gånger vid ledrelaterad hälta för att se att inflammationen har läkt ut.
Konvalescenstiden kan se lite olika ut för olika hästar och det gås igenom innan du åker hem hur planen för just din häst bör se ut.
Vid hältutredningar använder vi oss även utav röntgen för att se hur leder och skelett ser ut. Även ultraljudsundersökningar kan vara aktuellt i vissa fall beroende på skada.

På Hästkliniken har vi även tillgång till ridhus som vi tillämpar vid dåligt väder samt vid ridprov.