Tjänster vi erbjuder

Pass och chipmärkning Utfärdande av FEI-pass och alla övriga förekommande pass samt chip-märkning.  
Ögonskador Undersökning och behandling av alla typer av ögonskador. Vår veterinär Carina Ohlsson Melin har många års erfarenhet av ögonskador.
Tandvård Klinikens veterinärer utför kvalificerad munhåleundersökning, förebygger betselrelaterade skador och åtgärdar eventuella problem såsom: -vargtänder som interferar med betslingen -tandkappor (kvarblivande mjölktänder) om dessa ger tuggnings svårigheter. -tandraspning, slipning av hakar. -behandling av foderinpackningar. -komplementerende röntgenundersökning vid misstanke om tandfrakturer eller tandrotsabscesser. -rådgivning om betsling.
Skoning och hovproblem I vår smedja tar våra tre hovslagare Tomas, Johan och Chrichan emot hästar för såväl normalskoning som avancerade sjukbeslag. Här har vi även möjlighet att hjälpa hästar som behöver sedering inför skoning. Hos oss kommer hästar som har olika problem med hovarna, t ex hovsjukdomar, sjukbeslag, korrigering av felaktiga benställningar hos föl och korrigeringar av […]
Röntgenundersökningar Röntgenundersökningar utföres i samband med hältundersökningar, besiktningar och vid sk friröntgen av unga hästar. Röntgen av halskotpelare och rygg vid ryggproblem samt av skalle och tandrötter vid misstanke om bihålesjukdom respektive tandproblem. Självklart kan det bli aktuellt att även röntga en sårskada eller en märklig knöl på ett ben.
Hältutredningar Hos oss på Hästkliniken kommer många hästar för hältundersökning. I vissa fall har hältan kommit akut efter ett trauma, i andra fall så har problemen smugit sig på under en längre tid och symtomen utvecklas gradvis. Vad beror hältan på? Ursprungs-orsaksmässigt delas orsaker till hälta in i två huvudgrupper. Nötningshälta respektive olycksfallshälta. Olycksfallshälta yttrar sig […]
Medicinska utredningar Vi utför alla typer av medicinska utredningar som inte kräver stationärvård. Vi kan i vissa fall stalla upp hästar för fortsatta undersökningar/ behandlingar följande dag men har ingen nattpersonal för övervakning nattetid. Vi ser till att din häst får den skötsel och fodring den behöver.
Träckprov Ett träckprov är en provtagning som görs för att förhindra att resistens mot avmaskningsmedel utvecklas hos hästens parasiter. I alla våra analyser ingår alltid rådgivning och receptförskrivning om det behövs. Om det skulle visa sig att din häst har ett väldigt högt antal EPG* kan det vara lämpligt att efter ungefär en vecka göra ett nytt […]
Ultraljudsundersökningar Ultraljudsundersökning av många olika varianter. Bland annat ultraljudar vi gaffelband, senor, muskler, ligament, övriga mjukdelar och strukturer. Men även dräktigheter, urinproblem, ryggar mm.  
Endoskopiundersökningar Endoskopiundersökningar av övre luftvägar och luftsäckar.
Besiktningar & besiktningsröntgen Besiktningar inför köp, försäljning eller försäkring. Att tänka på: Det är viktigt att provrida hästen flera gånger innan besiktning. Ta gärna hjälp av en erfaren ryttare om du är nybörjare, eller om det kanske är första gången du köper häst. Försök att få fram så mycket information om hästens historia som det är möjligt. Kan vara till stor […]
Remisser Vi tar emot remisser från andra veterinärer och kliniker. Vid behov av särskilda eller utvidgade undersökningar så utfärdar vi remisser till specialinstanser. Vi samarbetar med ledande specialister inom t ex kirurgi och bilddiagnostik. Rådgör med din veterinär om ett eventuellt remissförfarande.
Polikliniska operationer Vissa polikliniska operationer kan utföras, t ex stående kastration, suturering av sårskador, operation av hudförändringar, ögonlocksskador, reparation av förlossningsskador, mm.
Gynekologiska undersökningar Gynekologiska undersökningar inklusive ultraljud ex 90 dagars kontroller och utredningar av gynekologiska problem.    
Avlivning Alla vi som håller på med hästar avskyr denna händelse och samtidigt måste de flesta av oss konfronteras med det någon gång. Alla sjukdomar och skador går inte att läka och ibland är vår vän helt enkel så gammal att kroppen inte längre orkar. Som veterinär känns det också väldigt jobbigt och vi gör vårt […]
Ambulerande verksamhet Vi kan erbjuda viss ambulerande verksamhet till större stallar gällande uppföljning av hältutred­ningar, hälsokontroller , endoskopier, ultraljud och tandvård. För bokning kontakta kliniken på 011-340180 knappval 1
Alternativbehandlingar Ett nära samarbete finns med osteopat Joakim Mossenberg. Joakim är osteopat och kan göra en otroligt stor skillnad för en häst med problem. Osteopatin söker en balanserad kropp och går in på de olika vävnadsnivåerna för att hitta grunden till de symtom vi uppmärksammar i t ex ridningen. Joakim har ett nära samarbete med veterinärerna […]