Remissförskrivning

Vid behov av särskilda eller utvidgade undersökningar så skrivs remisser till specialinstanser.
Rådgör med din veterinär om en eventuell remissförskrivning.