Träckprov

Ett träckprov är en provtagning som görs för att förhindra att resistens mot avmaskningsmedel utvecklas hos hästens parasiter. Förutom en kvantitativ* analys av ägg erbjuds även en tilläggsundersökning för att fastställa förekomst av stora blodmasken. Vi samarbetar nu med Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) för snabbare fastställande av förekomst av stora blodmasken. De använder en analysmetod (PCR) som är en mycket säker och snabb metod. Provtagningar som avser förekomst av stora blodmasken skall göras på våren. I prover som skickas till SVA så ser vi även förekomst av bandmask.

I alla våra analyser ingår alltid rådgivning och receptförskrivning om det behövs.
Om det skulle visa sig att din häst har ett väldigt högt antal EPG kan det vara lämpligt att efter ungefär en vecka göra ett nytt träckprov för att se att avmaskningen har fungerat. Detta erbjuder vi för halva ord. priset!

*anger antalet ägg per gram träck (EPG)

Vi har färdiga provtagningskit för träckprov att hämta hos oss. Vi kan även skicka det till din hemadress.

Uppsamling: träck bör tas färskt (mindre än 12 timmar gammalt) och förvaras i luftfria plastpåsar med hästens namn på. Lämpliga dagar att skicka med post är måndag-onsdag så man inte riskerar att det blir liggande på posten och blir förstört.

Provtagningsmängd: en stor eller två små träckbollar per häst.

Förvaring: svalt, ex i kylskåp tills provet skickas i vadderat kuvert eller lämnas in direkt till oss på Hästkliniken tillsammans med remiss.

Priser inklusive moms, rådgivning samt eventuell receptförskrivning:

A) Prov från 1-3 hästar: 275:-

B) Prov från 4-10 hästar: 250:-

C) Prov från fler än 10 hästar: 225:-

D) Uppföljande provtagning 10 dagar efter första provtagningen: 50% rabatt av ordinarie pris.

E)  Utökat träckprov inkluderande stora blodmasken samt bandmask (SVA): Enskilda hästar 860:- perioden 1 mars- 30 juni, övrig tid på året 1100:-

F) Utökat träckprov inkluderande stora blodmasken samt bandmask (SVA): Minst 8 hästar 580:-/häst.

Svarstid prov A-D 2-3 arbetsdagar, prov D-E 3-7 arbetsdagar. Ev längre svarstid under högsäsong.

Här finner ni remiss ny exel flera hästa 03-19 att ladda ner!