Chipmärkning travhästar.

Från och med 2013 ska all travhästar chipmärkas istället för att frysmärkas. Sandra Grönlund är nu godkänd att göra det. Ring kliniken för mer info 011-340180.