Välkommen till vår Kunskapskväll den 6 april!

Vi bjuder in till en spännande föreläsning med temat:

Hur kan vi bli bättre på att se smärta hos en häst?

Föreläsare: Britt Coles, veterinär och forskningsassistent i stordjurskirurgi vid SLU. Hon forskar på att förstå mer om hästens smärtuttryck och smärtbeteende för att bättre kunna utvärdera hur ont en häst har.

”Att lindra smärta handlar inte bara om djurets välbefinnande. Smärta kan även leda till en rad destruktiva processer på olika organ. Det kan dock vara svårt att se tecken på smärta hos en häst eftersom dess beteenderepertoar bygger på att den är ett bytesdjur. Min forskning försöker därför hitta kreativa sätt att observera hästar som kan ha ont samt belysa vikten av att utvärdera smärta hos hästen – en utvärdering som kan ske genom att tolka olika beteenden hos hästen samt djurets eventuella smärtuttryck i ansiktet. Ju mer vi lär oss om detta, desto snabbare kommer vi att kunna upptäcka olika sjukdomstillstånd hos hästen och även kunna lindra dess smärta”

Plats och datum: Pronova i Norrköping, sal Resursen. Torsdagen den 6 april.

Tid: Klockan 18.30 – 21.30, paus med dryck och tilltugg.

Anmälan och frågor mailas till: pia.hastkliniken@gmail.com

Vid anmälan uppge namn, mailadress och mobilnummer.

Deltagande på Hästklinikens Kunskapskväll är avgiftsfri och antalet är begränsat till lokalen.

 

Varmt välkomna!