Kortbetalning vid besökstillfället

Under första kvartalet av 2016 kommer vi införa nytt digitalt journalsystem på Hästkliniken.
Detta medför att vi kommer införa betalning med kort vid en del åtgärder.

Kortbetalning sker vid följande besöksorsaker:

  • Försäljning över disk
  • Vid köp alt. inlämning av träckprover
  • drop-in vaccinationer
  • Munundersökningar med enklare åtgärder
  • Besiktning vid köp/försäljning av häst
  • Besiktiningsröntgen
  • Avlivning
  • Besök hos osteopat Joakim Mossenberg