Nya regler för hästpass från 1 januari 2016

Texten är tagen från Jordbruksverket

 

Detta gäller från den 1 januari 2016:

Hästpassen får ett nytt utseende

Hästpass som utfärdas efter 1 januari 2016 kommer att se lite annorlunda ut. De ska bli mer enhetliga över hela EU. Bland annat kommer ordningen på sidorna att ändras. Tanken med detta är att göra det svårare att förfalska ett pass.

Tilläggsregistrering

De hästar som kommer in i Sverige och ska stanna längre än 90 dagar behöver göra en tilläggsregistrering i Sverige, även om de redan har ett pass utfärdat i annat EU-land. Det gäller även hästar som kommit in i landet innan den 1 januari 2016. Avelshingstar som tas in i Sverige för en avelssäsong är undantagna kravet på tilläggsregistrering.

Man ska ha ansökt om tilläggsregistrering inom 30 dagar, om syftet är att hästen ska stanna i landet mer än 90 dagar. Så de hästar som finns i Sverige innan den 1 januari 2016, ska ha ansökt om tilläggsregistrering senast den 30 januari 2016.

Tilläggsregistreringen görs hos en avelsorganisation eller en passutfärdande organisation för hästdjur för avel och produktion. Du måste skicka in passet till organisationen vid en tilläggsregistrering. Ta kontakt med organisationen för att få ytterligare anvisningar.

Hästdjur för avel och produktion

Hästdjur för avel och produktion är ett begrepp vi inte använt fullt ut i Sverige tidigare, men som vi nu kommer att använda oss av allt mer. Ett hästdjur för avel och produktion är en häst som:

  • inte är registrerad i en stambok,
  • inte har FEI-pass, eller
  • inte är på väg till slakt.

Hästdjur för avel och produktion är till exempel korsningshästar och hästar med okänd härstamning. Även föl som inte fått sitt pass från en avelsorganisation ännu räknas som ett hästdjur för avel och produktion.

Det är andra regler vad gäller passering över landsgränser för hästdjur för avel och produktion.

Passutfärdande organisation för hästdjur för avel och produktion

Det finns organisationer som för register och utfärdar pass till hästdjur för avel och produktion. Det är Jordbruksverket som utser dessa organisationer. För att en organisation eller förening ska kunna bli utsedd så ska organisationen eller föreningen vara en juridisk person samt uppfylla de villkor som anges i artikel 5.2 a–b i förordning (EU) 2015/262. Om din organisation eller förening vill bli en organisation som utfärdar pass till hästdjur för avel och produktion, ska du lämna in en ansökan till Jordbruksverket.

Alla hästar ska ha hästpass

Alla hästar inom EU ska ha hästpass. Detta gäller alla hästar oavsett ålder eller ras. Ett hästpass gäller hela hästens liv. Om din häst är född den 30 juni eller tidigare ska du som hästhållare ansöka om ett hästpass till din häst senast den den 31 december samma år. Om din häst är född den 1 juli eller senare ska du ha ansökt om hästpass senast då hästen är sex månader.

Varför ska hästen ha ett pass?

Hästen ska ha ett pass för att säkerställa hästens identitet, till exempel vid handel med hästar. Passet ska vara ett hjälpmedel för att begränsa spridningen av smittsamma sjukdomar samt säkerställa att läkemedel inte hamnar i våra livsmedel.

Passet följer hästen

Hästhållaren ska alltid, utan dröjsmål, kunna visa upp hästpasset tillsammans med hästen oavsett om hästen rids, tävlas, transporteras, står uppstallad eller går på bete. Hästhållaren är den som för tillfället har ansvaret för hästen. Flera personer kan vara hästhållare för samma häst vid olika tillfällen. Om hästpasset inte finns tillgängligt när veterinären ska undersöka och behandla din häst så kan det leda till att veterinären inte kan behandla din häst med vissa preparat.

Hur ansöker jag om hästpass?

För att ansöka om hästpass eller för att registrera din importerade häst ska du vända dig till en avelsorganisation. Avelsorganisationer registrerar hästar av sin eller sina raser och för in dem i en stambok. Dessa hästar räknas som registrerade hästdjur. Det finns också avelsorganisationer som har särskilda register för hästar som är stambokförda i ett annat land, men där det saknas en svensk stambok. Dessa hästar räknas också som registrerade hästdjur.

Om du inte hittar rasen bland avelsorganisationerna så vänder du dig till Svenska Hästavelsförbundet. Det är även de som i dagsläget registrerar och utfärdar hästpass för hästdjur för avel och produktion. Kostnaden för ett pass varierar mellan de olika organisationerna.

Hästarna ska vara märkta

Alla hästar som får ett nytt pass ska vara märkta med chip. Alla hästar kommer också att få ett Universal Equine Lifetime Number (UELN) när de registreras. Numret motsvarar våra personnummer och följer hästen hela livet. Det innebär också att det går att knyta resultat från utställningar och tävlingar till avelsarbete i framtiden.

Uppdatera uppgifterna i hästpasset

Om du behöver uppdatera hästpasset så ska du vända dig till din avelsorganisation eller passutfärdande organisation för hästdjur för avel och produktion. Du måste alltid skicka in passet när det ska uppdateras. Exempel på när du behöver uppdatera hästpasset kan vara om du till exempel vill chipmärka en häst som inte är märkt eller när din häst har tagits ut ur livsmedelskedjan för att den behandlats med ett läkemedel som inte är tillåtet för livsmedelsproducerande djur.

Vad händer om hästen inte har pass eller om jag inte uppdaterar uppgifterna?

Det är länsstyrelsen som ansvarar för kontrollen av hästpass. Länsstyrelsen kan tvinga dig att skaffa pass åt din häst. De kan också uppmana dig att skicka in hästpasset för att uppdatera uppgifterna i passet. Om hästen saknar pass kan du bli åtalad.

Registrera din importerade häst i Sverige

Kravet på pass gäller även för importerade hästar. Har hästen ett pass utfärdat i EU ska du inte ansöka om ett nytt pass, däremot behöver du tilläggsregistrera din häst. Om du däremot importerar en häst från ett land utanför EU måste du ansöka om ett pass och registrera din häst inom 30 dagar. Detta gör du hos en avelsorganisation eller en organisation som får utfärda pass till hästdjur för avel och produktion. Din avelsorganisation eller passutfärdande organisation för hästdjur för avel och produktion kan informera dig om vad som gäller för just din häst.

Om du ska åka utomlands behöver din häst även ett hälsointyg

Förutom hästpass så behöver din häst även ett hälsointyg från en officiell veterinär. Hälsointyget ska intyga att din häst är frisk. Vid avresa får hälsointyget inte vara äldre än 48 timmar. Det finns dock undantag om du ska tävla i vissa grenar i Norge, Finland eller Danmark. Om din häst är ett hästdjur för avel och produktion måste hälsointyget registreras i TRACES. Mer information om att föra ut hästar ur landet, och om undantagen från kravet på hälsointyg, hittar du i vår information om att ta ut hästar ur landet.

Vad gör jag med hästpasset när hästen dör?

När en häst avlivas, slaktas eller dör på annat sätt ska passet ogiltigförklaras och makuleras. Den organisation som har utfärdat passet eller som senast registrerat hästen ska underrättas om detta, så att de kan notera avlivningen av hästen i sin databas.

Om hästen slaktas på ett slakteri sköts hanteringen vanligen av slakteriet, som kontaktar den avelsorganisationen eller passutfärdande organisationen för hästdjur för avel och produktion och skickar passet eller ett intyg om slakten till dem. Om du däremot väljer att avliva hästen på gården ska du skicka passet till den organisation som utfärdat det eller som gjort den senaste registreringen. Avelsorganisationen eller passutfärdande organisationen för hästdjur för avel och produktion ska makulera passet och registrera avlivningen i sin databas.

Detta gäller från den 1 juli 2016:

Ny central hästdatabas

Från den 1 juli 2016 kommer det att finnas en central hästdatabas där alla hästar som finns i Sverige längre än 90 dagar ska vara registrerade. Syftet med hästdatabasen är att samla viss information om hästar i Sverige på ett ställe. Informationen kan sedan användas för att:

  • Få en bättre uppfattning om hur många hästar som finns i Sverige,
  • se hur hästar flyttas från och till Sverige,
  • söka efter information om hästar baserat på till exempel chipnummer.

Arbetet med att ta fram ett underlag för att utveckla databasen har påbörjats. I det arbetet behandlas bland annat frågor som vem/vilka som ska ha tillgång till databasen, hur uppgifterna ska få användas och så vidare.

Behöver jag som hästhållare göra något med anledning av databasen?

Du behöver inte lämna in uppgifter ytterligare en gång utan de tas från avelsorganisationerna eller organisation som utfärdar pass till hästdjur för avel och produktion.

 

https://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar/hastpass/nyareglerforhastpass.4.6a971bcf14fb6c2dfebbd4a.html