Våra hovslagare har varit på kurs.

Våra klinikhovslagare Johan och Chrichan har nyligen varit på en repetitionskurs i ämnet hovsjukdomar. Kursen anordnades av SHF (Sv. hovslagarföreningen) och riktade sig till yrkesverksamma hovslagare. Johan och Chrichan har gått den här utbildningen tidigare men såg en möjlighet att uppdatera sig och även fånga upp ny kunskap. Det var en mycket givande utbildning och ämnen som bla berördes var fång, hovbroskförbening, sårskador men även mer ovanliga hovsjukdomar så som Pempighus. Det är en autoimmun sjukdom som ibland kan utlösas av bla stress och vaccination. Dock mycket ovanlig sjukdom.

Utbildningen var på SLU, Uppsala och föreläsare var leg.vet och docent Ove Wattle. För de praktiska momenten var hovslagarmäster Henrik Jansson ansvarig.

Nedan ser vi några bilder som användes under utbildningen. Har du frågor till våra hovslagare är du välkommen att kontakta oss på 011-34 0180.