Gynekologiska undersökningar

Gynekologiska undersökningar inklusive ultraljud ex 90 dagars kontroller och utredningar av gynekologiska problem.