Hältutredningar

Hos oss på Hästkliniken kommer många hästar för hältundersökning. I vissa fall har hältan kommit akut efter ett trauma, i andra fall så har problemen smugit sig på under en längre tid och symtomen utvecklas gradvis.

Vad beror hältan på?

Ursprungs-orsaksmässigt delas orsaker till hälta in i två huvudgrupper. Nötningshälta respektive olycksfallshälta.

Olycksfallshälta yttrar sig i regel som en plötsligt uppkommen, mer eller mindre kraftig hälta på ett ben. Nötningshältan däremot kommer ofta mer smygande och är många gånger dubbelsidig. Det vill säga drabbar t ex båda frambenen eller båda bak. Det smygande förloppet gör att det kan dröja innan det uppmärksammas. Hästar är som bytesdjur också benägna att undvika att visa att de är skadade, och döljer ofta smärta så mycket det går.

Nötningshältan uppkommer när vävnadens förmåga att bli starkare av träning har överskridits. Följden blir inflammation av ledkapseln.

Beroende på grad av inflammation tar det olika lång tid för hästarna att tillfriskna efter behandling. Det är lätt att förbise nötningshälta då den som regel utvecklas gradvis. Hästen förefaller ospecifikt ovillig, men utför ändå det som begärs av den.

Det är mycket individuellt hur vävnad tål ökad belastning i samband med träning. Några fasta regler för hur mycket som är lämpligt för respektive individ kan inte anges. Det bör kontrolleras under uppträningens gång och anpassas efter varje individ.

Hur går en hältutredning till?

Vi börjar i de flesta fall med en rörelsekontroll där hästen får skritta och trava rakt fram på en asfaltsgång. Därefter brukar hästen longeras för att ser hur den rör sig i trav och galopp på böjt spår.
Veterinären studerar hästens rörelsemönster noggrant och känner igenom hela hästen och ser hur den är musklad, om det finns eventuella svullnader/värme någonstans eller om den är öm.

För att kunna lokalisera hältan, så använder vi oss av böjprov. Vid böjprov provocerar man hästens olika leder genom att böja ihop dom och därefter får hästen trava. Vid provokation av leder kan man ofta se hur hästen reagerar under själva böjningen och om det framkallar hälta efteråt.

Anestesi

När detta är gjort har veterinären i regel fått en misstanke om en eller flera leder som kan vara problemorsaken och då går vi vidare genom lägga bedövning (anestesi). Veterinären injicerar bedövningsmedel i t ex en kotled och efter ca 15-20 minuter går man ut och kontrollerar hur hästen rör sig efter att bedövningen har verkat. Olika leder kräver olika tid för att bedövningsmedlet ska hinna bli verksamt.

Behandling

När man ringat in var hältan kommer ifrån behandlar man leden/lederna med medicin. Ofta kräver det återbesök en till ett par gånger vid ledrelaterad hälta för att se att inflammationen har läkt ut.
Konvalescenstiden kan se lite olika ut för olika hästar och innan du åker hem så får du en plan för rehabilitering.

Vid hältutredningar använder vi oss även utav röntgen för att se hur leder och skelett ser ut. Även ultraljudsundersökningar kan vara aktuellt i vissa fall beroende på skada.

På Hästkliniken har vi även tillgång till ridhus som vi tillämpar vid dåligt väder samt vid ridprov.