Remisser

Vi tar emot remisser från andra veterinärer och kliniker. Vid behov av särskilda eller utvidgade undersökningar så utfärdar vi remisser till specialinstanser. Vi samarbetar med ledande specialister inom t ex kirurgi och bilddiagnostik.
Rådgör med din veterinär om ett eventuellt remissförfarande.