Skoning och hovproblem

I vår smedja tar våra tre hovslagare Tomas, Johan och Chrichan emot hästar för såväl normalskoning som avancerade sjukbeslag. Här har vi även möjlighet att hjälpa hästar som behöver sedering inför skoning. Hos oss kommer hästar som har olika problem med hovarna, t ex hovsjukdomar, sjukbeslag, korrigering av felaktiga benställningar hos föl och korrigeringar av hovvinklar och beslag. Detta är även en viktig del av behandlingen vid hältor. Läs gärna mer om våra hovslagare under fliken anställda.

Alla tre hovslagarna har egna företag och arbetar här olika dagar i veckan. Övrig tid har de egna kunder utanför kliniken. Skos Din häst här på kliniken så sker både bokning och fakturering via Hästkliniken. Uppstår det något spörsmål gällande skoning så ansvarar respektive hovslagare för sitt arbete samt ekonomiska frågor.

Välkommen att boka tid genom kliniken på telefon 011-340180.