Tandvård

Klinikens veterinärer utför kvalificerad munhåleundersökning, förebygger betselrelaterade skador och åtgärdar eventuella problem såsom:
-vargtänder som interferar med betslingen
-tandkappor (kvarblivande mjölktänder) om dessa ger tuggnings svårigheter.
-tandraspning, slipning av hakar.
-behandling av foderinpackningar.
-komplementerende röntgenundersökning vid misstanke om tandfrakturer eller tandrotsabscesser.
-rådgivning om betsling.