Träckprov

Ett träckprov är en provtagning som görs för att förhindra att resistens mot avmaskningsmedel utvecklas hos hästens parasiter.

I alla våra analyser ingår alltid rådgivning och receptförskrivning om det behövs.
Om det skulle visa sig att din häst har ett väldigt högt antal EPG* kan det vara lämpligt att efter ungefär en vecka göra ett nytt träckprov för att se att avmaskningen har fungerat. Detta erbjuder vi för halva ord. priset!

*anger antalet ägg per gram träck (EPG)

Vi har färdiga provtagningskit för träckprov att hämta hos oss. Vi kan även skicka det till din hemadress.

Uppsamling: träck bör tas färskt (mindre än 12 timmar gammalt) och förvaras i luftfria plastpåsar med hästens namn på. Lämpliga dagar att skicka med post är måndag-onsdag så man inte riskerar att det blir liggande på posten och blir förstört.

Provtagningsmängd: en stor eller två små träckbollar per häst.

Förvaring: svalt, ex i kylskåp tills provet skickas i vadderat kuvert eller lämnas in direkt till oss på Hästkliniken tillsammans med remiss.

Priser inklusive moms, rådgivning samt eventuell receptförskrivning:

A) Prov från 1-3 hästar: 275:-

B) Prov från 4-10 hästar: 250:-

C) Prov från fler än 10 hästar: 225:-

D) Uppföljande provtagning 10 dagar efter första provtagningen: 50% rabatt av ordinarie pris.

Svarstid prov A-D 2-3 arbetsdagar. Ev. längre svarstid under högsäsong.

Här finner ni remiss att ladda ner!

Önskar man utökat träckprov med odling/PCR för stora blodmasken följ länken nedan

Odling/PCR SVA