Ultraljudsundersökningar

Ultraljudsundersökning av många olika varianter. Bland annat ultraljudar vi gaffelband, senor, muskler, ligament, övriga mjukdelar och strukturer. Men även dräktigheter, urinproblem, ryggar mm.