Chrichan Ivarius

Chrichan är en proaktiv hovslagare som började med hästar vid 18 års ålder och gick sin hovslagarutbildning 1993, som sedan avslutades med ett Gesällbrev 1996. Chrichan har under alla år kontinuerligt uppdaterat sina kunskaper med kurser, clinics samt föreläsningar som berör hovslagaryrket.

År 2010 blev han av Jordbruksverket godkänd hovslagare samt 2012 även Certifierad Eurofarrier (ett arbetstillstånd för hovslagare som gäller i hela EU). Han jobbar även som instruktör och examinator vid Svenska Hovslagarföreningens fortbildning för redan yrkesverksamma hovslagare.
Ett annat uppdrag som Chrichan har är som ledamot i Ansvarsnämnden för djurens hälso och sjukvård.

År 2018 tog Chrichan steget fullt ut och avlade sitt mästarprov i hovslageriyrket, som resulterade i ett Mästarbrev.

Chrichan jobbar 2-3 dagar här på kliniken, med inriktning på framförallt sjukbeslag, fölkorrigering samt hovsjukvård.