Joakim Mossenberg

Joakim har ett livs erfarenhet av hästar. Med en gedigen utbildning och kunskapsbank ger han ytterligare en dimension till helhetssynen kring hästarna. Han har i många år jobbat med den absoluta världseliten. Joakim är osteopat och kan göra en otroligt stor skillnad för en häst med problem. Osteopatin söker en balanserad kropp och går in på de olika vävnadsnivåerna för att hitta grunden till de symtom vi uppmärksammar i t ex ridningen. Hela kroppen – leder, skelett, muskler, fascia, nerver – ett komplicerat system som har den otroliga förmågan till självläkning men ibland behöver hjälp på traven då störningar såsom fall, slag, överbelastningar eller översträckningar skapat ojämnheter.

Joakim har ett nära samarbete med veterinärerna och hovslagarna. En balanserad kropp kräver god skoning och en frisk häst- därför kan vissa fall behöva insatser från alla kompetenser på kliniken. Joakim behandlar aldrig en häst som han misstänker har ett veterinärt problem såsom t ex en ledinflammation. Denna häst får komma tillbaka när det problemet är hanterat efter rådgivning från både Joakim och veterinärerna samt ibland hovslageriet beroende på vad grunden till skadan tros vara.

Eftersom Joakim är mycket uppbokad både i Sverige och utomlands med bas i Stockholm så kommer han till oss under vissa dagar. Därför är bokningar till Joakims behandlingar bindande från 48 h innan tiden för ert besök.